10 Jun

La transició energètica en marxa

A Balears, en matèria de renovables, tenim dos problemes: Primer, que no passam del 3% de renovables; i segon, que no hi ha consens sobre com hem de canviar aquesta situació. Som molts els que coincidim que tenim un debat pendent des de fa temps. O quatre debats pendents, perquè Eivissa, Menorca, Formentera i Mallorca són quatre petits mons, i el que pot funcionar a una illa és implantejable a una altra.

La veritable transició energètica no es tracta (només) de posar més renovables i facilitar la vida a qui vulgui optar per l’autoconsum (que també, i hi estam fent feina), sinó definir quin model volem aconseguir, decidir com passam del model actual al model al que aspiram, i després fer les passes que ens hi apropin.

Això requereix tota una feina tècnica, formació, informació, capacitat de projecció en el futur i debat social. I això és complexe i difícil i ambiciós, sobre tot amb una administració amb manca de recursos i d’agilitat. Però alhora és un procés imprescindible, i així queda recollit als #AcordsPelCanvi.

Poc menys d’un any després de començar aquesta aventura, és el moment no només de fer coses – passar el contracte de subministrament de l’administració a renovables, llançar un paquet de 5 milions d’euros en autoconsum i eficiència energètica, finançament per a energies renovables, triplicar la xarxa de punts de càrrega de vehicle elèctric a Balears amb el compromís de passar la flota de vehicles públics a elèctric, garantir que no es talli la llum a qui realment no se la pot permetre… – sinó també explicar-les. Tant el món de l’energia com el món de l’administració pública són uns grans desconeguts per a la majoria de la població, i per això he decidit reobrir aquest blog. I he decidit fer-ho començant pel llançament d’aquest Gran Debat a la primera de les quatre illes.

Les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM) són un procés coordinat per l’Institut Menorquí d’Estudis per definir les bases de la direcció en la que vol avançar l’illa per constituir-se com a referent de sostenibilitat. La primera de les temàtiques que tractarà és precisament la d’energia, i per tant, compleix aquesta funció d’estudi tècnic i debat social.

Des de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic ens hem volgut sumar de forma molt activa a aquest procés, tant per aportar tot el que es pugui de l’àmbit balear, com per assumir com a pròpies les conclusions d’aquest procés i convertir-les en la base de la planificació energètica de Menorca.

Aquest procés comença ara amb una primera diagnosi tècnica de la situació. Després cal avaluar els potencials de canvi i plantejar una sèrie d’escenaris de futur que sotmetre a debat públic amb la ciutadania i la societat civil de Menorca. Tot aquest procés es durà a terme al llarg de l’any, i hauria de posar les bases per iniciar també aquesta feina a les altres illes.

Avui dia 10 de juny ens espera una jornada intensa d’anàlisi i treball amb un grup d’experts en matèria energètica per fer les primeres passes, que esper que puguem anar donant a conèixer de formar freqüent.

Pots seguir tot el procés de les DEM via el seu perfil de Twitter (@MenorcaDEM), i venir a la primera xerrada pública, avui divendres 10 les 19.45 a l’IME, a Maó.

Seguim!

 

(CC) Joan Groizard Payeras